Zajęcia grupowe:

  • 100 zł miesięcznie – 4 zajęcia w miesiącu / 45min
  • 125 zł miesięcznie – 5 zajęć w miesiącu / 45min

Dzieci oraz osoby dorosłe dodatkowo ponoszą koszt wejścia na basen zgodnie z Cennikiem basenu Paris – http://centrumparis.pl/sportirekreacja/cennik/

Zajęcia indywidualne:

(zajęcia odbywają się na torach bez rezerwacji – wraz z innymi klientami basenu Paris)

  • 50 zł netto w przypadku nauki dla jednej osoby / 45min
  • 70 zł netto w przypadku nauki dla dwóch osób / 45min

Dzieci oraz osoby dorosłe dodatkowo ponoszą koszt wejścia na basen zgodnie z Cennikiem basenu Paris – http://centrumparis.pl/sportirekreacja/cennik/

Zajęcia indywidualne z wynajętym torem:

(osoby ceniące sobie komfort odbywania zajęć otrzymują opiekę instruktorską oraz tor do wyłącznej dyspozycji)

  • 100 zł w przypadku nauki dla jednej osoby / 45min
  • 120 zł w przypadku nauki dla dwóch osób / 45min

Dzieci oraz osoby dorosłe dodatkowo ponoszą koszt wejścia na basen zgodnie z Cennikiem basenu Paris – http://centrumparis.pl/sportirekreacja/cennik/